Wyimaginowana (:D), nowo powstająca szkoła językowa, dla której wykonałem logo, potrzebowała projekt precyzyjnie oddający ich działalność. Jej celem jest nauczanie przez rozmowę i dialogi, używając do tego nowoczesnych metod nauki. Logo, które przygotowałem jest połączeniem: biretu studenta będącego nawiązaniem do nauczania, dymku konwersacji nawiązującego do językowej działalności szkoły oraz flag, których ta szkoła uczy.  

Wyimaginowana (:D), nowo powstająca szkoła językowa, dla której wykonałem logo, potrzebowała projekt precyzyjnie oddający ich działalność. Jej celem jest nauczanie przez rozmowę i dialogi, używając do tego nowoczesnych metod nauki.

Logo, które przygotowałem jest połączeniem: biretu studenta będącego nawiązaniem do nauczania, dymku konwersacji nawiązującego do językowej działalności szkoły oraz flag, których ta szkoła uczy.