Videomejker

Firma ta zajmuje się zapleczem foto i wideo rożnych imprez. Logo, które dla niej wykonałem nie zawiera jednak motywu imprezowego z uwagi na fakt, że przyszłościowo może rozszerzyć swoją działalność o obsługę innych wydarzeń. Postawiłem więc na wpisane w sygnet przedstawiający obiektyw liter “V” oraz “M”. Czerwona kropka w środku znaku bezpośrednio wskazuje na działalność związaną z filmowaniem.

Podstawowa wersja kolorystyczna
Wersja na ciemnym tle
Wersja achromatyczna